1399/01/10 13:21
جلسه كميته امنيتي با موضوع مقابله و كنترل ويروس كرونا جلسه كميته امنيتي با موضوع مقابله و كنترل ويروس كرونا با حضور اعضا كميته روز شنبه مورخ 9/1/99 در سالن جلسات طبقه سوم برگزار شد.
جلسه کمیته امنیتی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا با حضور اعضا کمیته روز شنبه مورخ 9/1/99 در سالن جلسات طبقه سوم برگزار شد.

  جلسه کمیته امنیتی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا با حضور اعضا کمیته روز شنبه مورخ 9/1/99 در سالن جلسات طبقه سوم برگزار شد.

این جلسه  با محوریت کنترل مبادی ورودی و خروجی و عدم ورود خودرو های با پلاک غیر بومی برگزار شد و در این راستا تصمیماتی اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved